Vernieuwde huisstijl

Category: Clubnieuws 140

Het afgelopen jaar heeft de PR-commissie hard gewerkt aan het opfrissen van de huisstijl. In de loop der jaren ontstonden steeds meer variaties op het logo, waardoor wij als vereniging geen eenduidig beeld naar buiten uitstraalden. De PR-commissie heeft nu duidelijk op papier gezet waar onze logo’s en onze huisstijl aan moeten voldoen. Ook heeft de commissie gezorgd voor een nieuwe set logo’s, die voldoen aan die richtlijnen. Dit is gedaan in samenwerking met een vormgever: Campbell Driessen (oom van twee van onze jeugdleden).

Met de vernieuwde richtlijnen en de nieuwe logoset kunnen we er gezamenlijk – leden, coaches, commissies en bestuur – voor zorgen dat onze club de professionaliteit uitstraalt die zij verdient. Langzaamaan wordt de huisstijl overal goed doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld al te zien is op het toegangshek. Wil je meer weten over onze huisstijl, of wil je iets bestellen en heb je het logo nodig? Neem contact op met de PR-commissie of met het bestuur.

Het opfrissen van de huisstijl is één onderdeel van de werkzaamheden van de PR-commissie. Eerder heb je al kunnen zien dat de nieuwsbrief is vernieuwd. En de commissie heeft in het voorjaar de nieuwe website opgeleverd. Daarmee kan het bestuur beter communiceren met jullie, als leden, ouders, sponsoren en andere geïnteresseerden. En is informatie over onze club beter vindbaar.

Waarom een huisstijl?

Als organisatie wil je een beeld uitstralen die past bij de organisatie. Een goede en eenduidige huisstijl draagt daaraan bij. Een huisstijl zorgt voor herkenbaarheid van (de communicatie van) de organisatie. Daarnaast zorgt het ervoor dat we laten zien dat wij een professionele vereniging zijn, die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft en de communicatie met haar leden, ouders, sponsoren en anderen heel belangrijk vindt.

Related Articles