In memoriam: Leo van Gardingen

Category: Clubnieuws 704

Op dinsdag 2 februari 2021 is toch nog onverwacht op 91-jarige leeftijd overleden

Onze erevoorzitter Leo van Gardingen

Leo van Gardingen was onze voorzitter ten tijde van Donar (Jaski) van 1968 – 1974. Hij was eigenaar van drukkerij van Gardingen op de Zeedijk. Hier werd ons clubblad “Play Ball” (vanaf 1968) gedrukt en ook de affiches voor de thuiswedstrijden die door heel Hilversum werden verspreid.

We speelden destijds op het honkbalveld achter het Hilversums sportpark. Een gezellig veld met een kleine kantine “Het gestolen honk”. In de eerste jaren op dit veld bestond het team uit een paar Nederlanders, aangevuld met Antillianen en Amerikanen. De laatste groep werd geronseld door Leo op de basis van Soesterberg. Maar op een gegeven moment kwamen er geen Amerikanen meer en moest er geput worden uit de jeugdafdeling die in zijn tijd was opgericht. Het runnen van de jeugdafdeling liet hij over aan zijn vriend Piet van Baak. Die vriendschap met de familie van Baak is, ook na het overlijden van Piet, nooit overgegaan. Leo was trouw aan zijn vrienden en ook aan zijn vrouw Annie, zijn eerste jeugdvriendin. Ze waren in 2018 maar liefst 60 jaar getrouwd en werden vereeuwigd door de Gooi- en Eemlander.

Leo en Annie vereeuwigd door de Gooi- en Eemlander

Na de fusie met Bosbokken werd Donar BSC Hilversum en gaf Leo de voorzittershamer over. Hij bleef trouw wedstrijden bezoeken met zijn vrouw Annie. En toen we verhuisden naar ’t Jagerspaadje in Loosdrecht kreeg Leo de eer om de eerste steen te leggen. Rechts naast de voordeur kunt u deze nog steeds zien. Bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van het seizoen, werd Leo uitgenodigd om de eerste bal te gooien. Dat deed hij graag zolang zijn lichaam het toeliet.

De laatste keer dat Leo zelf speelde was onvergetelijk. Zondag 16 juli 1972. De dag ervoor had Donar Jaski verloren van Eurostars met 16 – 4. De volgende dag, ze speelden destijds dubbels, waren er slechts vijf basisspelers present. Zij werden aangevuld met spelers uit het tweede en het derde, maar ze kwamen slechts tot acht spelers. Hier had Leo een oplossing voor. Hij verruilde zijn nette pak voor een honkbalpak, maar kon alleen geen petje vinden in zijn maat. Ze stonden met 6 – 5 voor en volgens betrouwbare bron bleef de stand zo.

Leo was een geweldige voorzitter, maar vooral een mooi mens. Wij wensen zijn vrouw Annie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Related Articles