Contributie 2018

Voor de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet het team waarin men speelt (met uitzondering van Beeballers en Peewees). Uitgangspunt is daarbij de leeftijd die men aan het eind van kalenderjaar heeft bereikt.

Honk-/Softbal leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 240,00
Jeugd < 18 jaar € 175,00
Beeball € 110,00
Recreanten € 110,00
American Football leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 240,00
Jeugd < 18 jaar € 175,00
Peewees € 110,00
Combinatie HB/SB+AF leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 300,00
Jeugd < 18 jaar € 200,00
Overig leeftijd contributie per jaar
Trainingslid € 110,00
Niet spelend lid € 70,00

Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen het eerste jaar slechts € 110,00 per jaar.

Donateurs betalen een bedrag van € 30,00 per jaar.

Voor inning van de contributie maakt de vereniging gebruik van ClubCollect. Voor meer info hierover zie: bericht invoering ClubCollect

Direct naar het inschrijfformulier? Klik hier

Dit wil je misschien ook wel lezen:
Een seizoen honk-/softbal
Kortingsregelingen
Wat heb je nodig en waar koop je dat?
Wat mag je van ons verwachten?
Wat verwachten we van jou?
Wie zorgt hier allemaal voor?
Vrijwilligers
Donateurs