Tagged: ALV

Geslaagde ALV + verandering in het bestuur

Afgelopen vrijdagavond 23 februari hebben we een mooie ALV gehad waarin we, naast twee grote onderwerpen als de nieuwe privacy wetgeving AVG en het Sport Investeringsfonds, ook een grote verandering in het bestuur is...

Algemene Ledenvergadering 23 januari

vrijdag 23 januari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanvang 20:00 uur in de kantine  Agenda: Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen ALV 14-02-2014 Financieel overzicht, afsluiting 2014 (balans, winst- /verliesrekening) Verslag kascommissie Benoemen en...