Gedragsregels

Ontspanning door inspanning.

Organisatie ASC Hilversum Hurricanes

Afdelingen honkbal, softbal, peanutbal en American football, flagfootball.
Bestuur van de vereniging en commissies.
Jeugdcommissie honkbal, softbal, peanutbal.

De jeugdcommissie probeert, net als het bestuur, alles op rolletjes te laten lopen. Dat betekent beleid ontwikkelen en uitvoeren voor de korte- en lange termijn; contacten met andere clubs en de KNBSB (honk- en softbalbond) onderhouden; binnen de vereniging en soms ook daarbuiten zoeken naar trainers, coaches, begeleiders; spelers selecteren voor speciale bondstrainingen en cursussen; enz.

Het jeugdbeleid is er op gericht om alle spelers en speelsters met zoveel mogelijk plezier en ontspanning het honkbal- en softbalspel technisch en tactisch zo goed mogelijk te laten spelen. Het streven is om in alle leeftijdscategorieën minimaal een team aan de competitie te laten deelnemen. Ook zal de commissie proberen alle jeugdleden zo veel mogelijk te laten spelen en trainen. Spelers worden door de jeugdcommissie aan de hand van leeftijd en capaciteit ingedeeld in de verschillende (jeugd)teams. De jeugdcommissie houdt regelmatig besprekingen met coaches, trainers en begeleiders.
 
Lidmaatschap
Lidmaatschap van een vereniging houdt in dat u verplichtingen aangaat ten aanzien van een vereniging en die vereniging ook ten aanzien van u. U dient op de hoogte te zijn van een aantal regels die binnen de club gelden ten aanzien van gedrag, taalgebruik en sportiviteit. Het lidmaatschap betekent tevens dat de club zorg moet dragen voor het welzijn van uw kind zolang dit zich op het honkbalveld bevindt, tijdens trainingen, uit- en thuiswedstrijden, tijdens vervoer naar andere clubs, enz..

Naast het trainen en spelen zal van de jeugdspelers en speelsters ook worden gevraagd om mee te doen aan acties die de club organiseert, bv opruimen van kantine, veld en kleedkamers, verkopen van loten tbv vereniging, enz. Van de ouders wordt verwacht dat ze gedurende het seizoen af en toe kantinedienst draaien en beschikbaar zijn om te rijden naar uitwedstrijden. De coach/begeleider van het team zal hiervoor een rooster opstellen.
 
Coaches/trainers en begeleiders
Honkbal en softbal zijn teamsporten; dat betekent dat binnen het team van spelers, trainers, coaches en begeleiders afspraken moeten gelden. De trainers, coaches en begeleiders hebben naast hun technische, tactische instructieve taak ook een organisatorische en vanzelfsprekend ook een opvoedende taak: de kinderen leren zich aan de regels te houden, discipline op het veld bijbrengen, respect voor medespelers en tegenstanders, trainers, coaches, scheidsrechters bijbrengen.

Van belang voor die opvoedende taak is ook dat de coach op de hoogte is van de gezondheidstoestand van de spelers; zijn er zaken die belangrijk zijn voor de coach in dat opzicht, dan dienen ouders dit van tevoren te melden bij hem of haar, zodat deze in voorkomende gevallen niet voor verrassingen komt te staan.
 
Gedragsregels

Algemeen – Goede organisatie (door trainers/coaches en begeleiders)

Veiligheid – De KNBSB heeft het dragen van een tok(voor jongens) verplicht gesteld! Dragen van helm bij slaan en honklopen verplicht. Voor catchers is het dragen van een masker verplicht. Ook tijdens het losgooien tussen de inningen.

Materiaal:

 • Iedere speler mag gebruik maken van het materiaal dat door de club beschikbaar wordt gesteld.
 • Wees zuinig met materiaal, dus niet gooien met materiaal behalve met de ballen.
 • Houd het materiaal schoon.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen materiaal op ruimen. De juiste plek hiervoor is de dug-out. Na de training wedstrijd moet alles opgeruimd worden in het materiaalhok.

Trainingen

 • Tijdens trainingen zijn trainingskleding, schoenen met noppen, tok en pet (beide voor jongens) verplicht.
 • De trainingen gaan altijd door.
 • Bij verhindering, altijd afbellen bij de coach of teamleider.
 • Materiaal, gebruikt tijdens de training, na afloop opruimen op de juiste plaats.
 • (Ver) weg, of foutgeslagen ballen worden te allen tijden opgezocht/opgehaald.

Wedstrijden

 • Op tijd komen, vooral bij uitwedstrijden, heel belangrijk.
 • Bij verhindering, altijd afbellen en bijtijds.
 • Spelers dienen zichzelf op de hoogte te stellen op welke dagen en tijden de wedstrijden plaatsvinden. Informatie wordt verstrekt door de coach en is daarnaast te vinden op de website.
 • Er wordt een telefooncirkel opgesteld. Deze treedt alleen in werking als er zich speciale situaties voordoen. Bel de berichten altijd direct door. Is iemand niet thuis? Bel de volgende in de lijn en probeer het later nog een keertje.
 • Een pak tijdens de wedstrijden is verplicht, inclusief een clubpet en voor de jongens een tok. Wanneer deze zaken niet in orde zijn, kan je niet meespelen, dus zorg de avond voor de wedstrijddag dat je uitrusting in orde is!
 • Het onder- en overshirt moeten in de broek gedragen worden.
 • Er worden door de spelers geen sieraden gedragen.
 • Er wordt op het veld en in de dug-out niet gerookt.
 • Er wordt niet met, het door de club ter beschikking gestelde, materiaal gegooid. Na een slagbeurt dient het materiaal op de daarvoor bestemde plek te worden teruggelegd.
 • Deze regel geldt uiteraard ook tijdens de trainingen.
 • In de dug-out bevinden zich alleen de spelers, de coaches en teamleider/scorer. Ouders, familieleden en overig publiek bekijken de wedstrijd vanaf de tribune.
 • De spelers die niet in het veld zijn, zitten op de bank en houden hun aandacht bij het spel, tenzij anders door de coach wordt beslist.
 • De spelers zijn loyaal t.o.v. elkaar, dus geen scheldpartijen naar elkaar en ook niet naar spelers van de tegenpartij.
 • De speler/speelster toont respect voor medespeler, tegenstander en scheidsrechter. Een onderdeel hiervan is achter de scheidsrechter en catcher langs naar je slagpositie lopen.
 • De coach bepaalt de regels tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Let op! De scheidsrechter heeft altijd gelijk, dus protest van een speler is streng verboden. Alleen de coach kan tegen een beslissing van de scheidsrechter protesteren.
 • De teamleider/scorer heeft de leiding in de dug-out. Als spelers dus iets anders willen doen dan op de bank zitten, is hiervoor toestemming vereist van de teamleider!
 • Bij wangedrag van een speler vindt na afloop van de wedstrijd een gesprek plaats tussen speler en coach samen met de teamleider, na een tweede maal wangedrag worden de ouders ingelicht en na een derde maal zal de speler voor een bepaalde tijd worden geschorst! Dit geldt uiteraard ook tijdens trainingen.
 • Alle spelers hebben beurtelings materiaaldienst. De volgorde wordt bepaald door de coach.
 • Fout geslagen wedstrijdballen worden meteen opgezocht en opgehaald door degene die op dat moment op de bank zitten.
 • Na afloop van de wedstrijd moeten de dug-outs en kleedkamers netjes achter gelaten worden, ook die van de tegenpartij.
 • Na afloop van de wedstrijd moet het veld netjes achtergelaten worden: egaliseren van het veld, opvullen van eventuele gaten met gravel, ‘losse’ honken opruimen in het materiaalhok.

Douchen

Na het douchen worden de kleedkamers netjes achtergelaten. De laatste die de kleedkamer verlaat, brengt de sleutel naar de kantine en geeft hem af aan degene die bardienst heeft!
 
Op het terrein

 • Ruim netjes je rommel op, er staan voldoende prullenbakken
 • Stoel geleend? Zet ‘m weer terug waar je ‘m vandaan gehaald hebt
 • Niet spelen in de gravelbak, het is geen zandbak/speelplaats!
 • Niet hangen in de netten en hekken
 • Niet in het materiaalhok als je er op dat moment niets te zoeken heb.
 • Het is niet toegestaan om met je veldschoenen (noppen) de kantine te betreden
 • In de kantine geldt een algemeen rookverbod
 • Honden zijn alleen toegestaan als ze aangelijnd zijn
 • Geen ‘coaching’ door het publiek vanaf de tribune –> denk je dat het beter kan/weet dan de teamcoach, meld je aan bij het bestuur, nieuw kader is altijd welkom!!

Alcohol? Pas vanaf 18 jaar! 
Klik hier voor het beleid van de Rijksoverheid en de manier waarop wij als vereniging daar mee omgaan.

Feestdagen en vakanties

We zouden graag voor de verschillende vakantieperiodes en feestdagen willen inschatten hoeveel spelers we voor de verschillende teams ter beschikking hebben. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om, als u vakantieplannen heeft of er een weekend tussenuit wil, dit ons tijdig te laten weten.
 
Vervoer

Vervoer zou nooit een probleem moeten zijn, want wij gaan er van uit dat u bereid bent om uw eigen kind (samen met andere kinderen) naar de (uit-)wedstrijden te brengen. De teamleider zal voor aanvang van het seizoen een inventarisatie maken en aan de hand daarvan een vervoersschema opstellen. Dit wordt uiteraard met u besproken en eventueel aangepast. Daarna is het schema definitief. Bent u toch onverhoopt verhinderd, neem dan contact op met een van de andere ouders en los dit bescheiden probleempje zelf op!