Contributie 2018

Voor de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet het team waarin men speelt (met uitzondering van Beeballers en Peewees). Uitgangspunt is daarbij de leeftijd die men aan het eind van kalenderjaar heeft bereikt.

Honk-/Softbal leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 240,00
Jeugd < 18 jaar € 175,00
Beeball   € 110,00
Recreanten   € 110,00
American Football leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 240,00
Jeugd < 18 jaar € 175,00
Peewees   € 110,00
Combinatie HB/SB+AF leeftijd contributie per jaar
Senioren 18+ € 300,00
Jeugd < 18 jaar € 200,00
Overig leeftijd contributie per jaar
Trainingslid   € 110,00
Niet spelend lid   € 70,00

Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen het eerste jaar slechts € 110,00 per jaar.

Donateurs betalen een bedrag van € 30,00 per jaar.

Voor inning van de contributie maakt de vereniging gebruik van ClubCollect. Voor meer info hierover zie: bericht invoering ClubCollect

Direct naar het inschrijfformulier? Klik hier

Dit wil je misschien ook wel lezen:
Een seizoen honk-/softbal
Kortingsregelingen
Wat heb je nodig en waar koop je dat?
Wat mag je van ons verwachten?
Wat verwachten we van jou?
Wie zorgt hier allemaal voor?
Vrijwilligers
Donateurs

Kortingsregelingen

Gezinskorting
Gezinnen met 2 of meer jeugdleden mogen voor deze jeugdleden (t/m 17 jaar) een betalingskorting hanteren van 10%.

Instapkorting voor nieuwe leden, bedragen voor 2018
Leden vanaf 18 jaar:
– tussen 1 januari en 1 juni lid; je betaalt dan € 240 (100%)
– tussen 1 juni en 1 juli lid; je betaalt dan € 200 (75%)
– tussen 1 juli en 31 december lid; je betaalt dan € 150 (50%)

Beeballers en Jeugdleden tot 18 jaar:
– tussen 1 januari en 1 juni lid; je betaalt dan € 110 (100%)
– tussen 1 juni en 1 juli lid; je betaalt dan € 100 (75%)
– tussen 1 juli en 31 december lid; je betaalt dan € 80 (50%)

Recreanten:
– tussen 1 januari en 1 juni lid; je betaalt dan € 110 (100%)
– tussen 1 juni en 1 juli lid; je betaalt dan € 100 (75%)
– tussen 1 juli en 31 december lid; je betaalt dan € 80 (50%)

Een nieuw lid betaalt altijd 100% van de bondscontributie ongeacht wanneer men lid wordt. Afhankelijk van het instapmoment wordt een percentage van de clubcontributie doorgerekend. Hierna gelden voor de nieuwe leden de standaard contributie bedragen zoals tijdens de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld.

Jeugdsportfonds – Alle kinderen moeten kunnen sporten!
De gemeente Hilversum is aangesloten bij het Jeugdsportfonds omdat zij zich kunnen vinden in het motto van het Jeugdsportfonds ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds klik hier.

Leergeld Hilversum Wijdemeren – Alle kinderen mogen meedoen!
Met de groeiende armoede gaat Leergeld voor vele gezinnen een welkome ondersteuning bieden waardoor kinderen bij activiteiten niet aan de kant hoeven te blijven staan.

Stichting Leergeld biedt materiële ondersteuning aan kinderen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de school (bijvoorbeeld schoolreisje of schoolkamp) en buiten de school (onder meer door deelname aan sport, culturele of muzikale vorming).

De stichting Leergeld Hilversum – Wijdemeren richt zich op schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar in gezinnen met een beperkt inkomen.
Voor meer informatie over Leergeld Hilversum Wijdemeren klik hier.

Dit wil je misschien ook wel lezen:
Een seizoen honk-/softbal
Contributie
Wat heb je nodig en waar koop je dat?
Wat mag je van ons verwachten?
Wat verwachten we van jou?
Wie zorgt hier allemaal voor?
Vrijwilligers
Donateurs