Sponsor worden?

Sport en sponsoring zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sport neemt een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij in. Sponsoring is dan ook uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren.

Onze leden en hun achterban vormen een interessante doelgroep voor bedrijven en instellingen die op een ongedwongen, sportieve manier met hen in contact willen komen.
Dankzij het behalen van het Wereldkampioenschap Honkbal door het Nederlands Team verheugt de honk- en softbalsport zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling; dat geldt zeker ook voor onze vereniging!

Heeft u interesse in het sponsoren van onze mooie club, neem dan contact op via sponsoring@hurricanes.nl en bekijk samen wat de mogelijkheden zijn!

Voor iedere sponsor hebben we een mooie optie!