Teambegeleiding

Home » Voor leden » Teambegeleiding

De Hilversum Hurricanes kan niet bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers. Er zijn een hoop mensen achter de schermen betrokken, want vrijwilligerswerk blijft de basis voor het goed functioneren van een vereniging. Lees meer over onze vrijwilligersmogelijkheden bij voor leden.

Uiteraard zoeken wij steeds uitbreiding met nieuw en fris kader die een steentje voor de vereniging wil bijdragen. Het gaat erom dat wij de jeugd en senioren kunnen assisteren met de hulp van technisch, maar ook niet-technisch kader en vrijwilligers. Er zijn genoeg mogelijkheden dat je ook de technische kennis van honk- of softbal kunt leren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjanne Middelink via jeugdhonksoftbal@hurricanes.nl.

Trainer/Coach

Een team kan niet zonder een trainer en een coach. Die twee functies kunnen in een persoon zitten, het kan ook heel goed door verschillende mensen gedaan worden. Als trainer van een team ben je aanwezig bij de trainingen van het team en bereid je deze goed voor. Als coach van een team ben je aanwezig bij de wedstrijden en begeleid je en stuur je het team aan tijdens de wedstrijd. Ook bekijk je tijdens de wedstrijden waar het beter zou kunnen en overleg je met de trainer hoe hier in de trainingen aandacht aan te besteden. Heb je daar geen ervaring in, dan staan er altijd ervaren trainers/coaches klaar die je hiermee kunnen helpen en je vragen willen beantwoorden. Het allerbelangrijkste is dat je zelf enthousiast bent en de spelers wat wilt leren.

Vier belangrijke kerntaken van een trainer/coach:

structureren – je maakt afspraken en biedt structuur en duidelijkheid. Daardoor weet iedereen wat er van hem verwacht wordt;
stimuleren – je maakt enthousiast, deelt complimenten uit en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van;
individueel aandacht geven – je zorgt dat iedere speler zich gewaardeerd en gezien voelt. Bovendien probeer je al je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van elke speler;
regie overdragen – je stelt open vragen aan de spelers, luistert naar ze en probeert hen stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Als trainer en/of coach ben je een rolmodel de spelers: gedraag jij je respectvol naar een tegenstander en scheidsrechter, dan doen je spelers dat ook. Behandel jij iedereen gelijk, dan doen zij dat ook. Stel jij je sportief op na verlies, dan leren zij dat ook.

Veelal starten ouders met het trainersvak door bij de trainingen van hun kind te blijven kijken en vervolgens een handje te helpen. Binnen onze club werken we sinds een aantal jaar volgens het ‘train de trainer’ principe: binnen en buiten het seizoen houden we sessies met de coaches over onderwerpen waar op dat moment vragen over zijn. Dit kan alle kanten op gaan. Van ‘hoe leer ik mijn spelers beter slaan’ tot ‘hoe zet ik een goede training op’ tot ‘hoe ga ik om met het gedrag wat een speler vertoont’. Op het moment dat we externe specialisten inhuren (bijvoorbeeld pitchertrainers), dan zien we ook graag dat de eigen coaches bij de trainingen aanwezig te zijn om te leren.

Mocht iemand zo enthousiast zijn en zich professioneler willen bekwamen in het trainen en coachen, dan bestaat er een mogelijkheid de opleidingen van de KNBSB te volgen. Alles over deze verschillende opleidingen vind je hier.

Teammanager

Voor een de trainer/coach is het heel fijn een ‘manager’ binnen het team te hebben die ondersteunende taken op zich neemt. Dit kan heel goed iemand zijn die helemaal geen verstand van het spelletje heeft maar een betrokken ouder is die graag ‘iets’ voor het team wil doen en er vaak ‘toch altijd wel bij is’. De teammanager is de regelaar van het team en heeft nauw contact met de trainer /coaches.

Onderling wordt afgesproken wat de taken van de teammanager zijn. Een aantal zaken die een teammanager op zich zou kunnen nemen: de WhatsApp groep bijhouden: bijvoorbeeld nieuwe spelers toevoegen. Aan het begin van het seizoen het rijschema en kantinerooster opstellen en gedurende het seizoen in de gaten houden of dit nog loopt. Nieuwe ouders bekend maken met het fenomeen rijschema en kantinedienst en daar waar nodig de weg in wijzen. Inventariseren wie wanneer een keertje niet bij een wedstrijd kan zijn en de coach daarover tijdig informeren zodat er wellicht geleend kan gaan worden (of wellicht zelf contact opneemt met een collega teammanager om dit te regelen). De teammanager is ook degene die na de wedstijd even checkt of al het materiaal wel mee is en niemand iets vergeten is en attendeert de spelers er bijvoorbeeld op voldoende te drinken als het heel warm weer is.

Kortom: iemand die onmisbaar is voor het team en er voor zorgt dat de trainer / coach zich bezig kan houden met het leren van het spelletje aan de spelers en ‘de randzaken’ uit handen kan geven.

Scorer

De scorer is een onmisbaar persoon binnen de teambegeleiding. De scorer houdt de stand en de acties bij van de wedstrijden. Zo kan achteraf gelijk de stand ingevoerd worden en hebben de coaches achteraf inzicht in de acties die plaatsvonden en de statistieken van de spelers. Gebaseerd daarop kan de trainer/coach zijn training aanpassen aan de behoeftes. Lees meer over de scorer bij Officials