Beleid


Home » Onze club » Beleid

Op deze pagina is meer te lezen over ons beleid, hoe wij ons gedragen op de velden en hoe je in contact kan komen met ons vertrouwenscontactpersoon.

Documenten


Beleidsplan 2019-2023
Huis- en gedragsregels

Op ons complex geldtVERTROUWENSCONTACTPERSOON HILVERSUM HURRICANES


Wij willen een vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met de sport en zich thuis en veilig voelt. Met elkaar zorgen we voor een prettig, respectvol en veilig sportklimaat. Gedrag als pesten, ruzie, discriminatie en intimidatie willen we als club zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld: Maike van Doorn. Alle leden, ouders en vrijwilligers kunnen bij Maike terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat men er niet serieus op reageert.

Wanneer kun je terecht bij Maike?


Je kan terecht bij Maike als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop een teamlid, trainer, coach of ouder je benadert en/of aanraakt of gedrag dat je als onprettig ervaart. Denk aan pesten en gepest worden, machtsmisbruik en verbale agressie of ongewenste intimiteiten.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Het gevoel hebben dat je door bijvoorbeeld je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort
  • De wijze waarop men met jou of je kind omgaat binnen de vereniging/het team
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team omkleedt)
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Daarbij geldt: snel melden en erover praten, maakt dat Maike, het bestuur en jij snel samen op zoek kunnen naar een oplossing voor de situatie.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?


Maike luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Het bestuur is eindverantwoordelijk in hoe te handelen en op te lossen.
Maike kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.
Maike zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Vertrouwelijkheid?

Elke melding rapporteert Maike ten allen tijde aan het bestuur. Dat kan uiteraard anoniem mocht dat gewenst zijn. Het bestuur is eindeverantwoordelijk voor de oplossing van de melding.

Wie is Maike van Doorn?


Ik speel softbal sinds de pupillen, dat is zo’n 20 jaar geleden. Na de jeugdopleiding heb ik in SB Dames 1 en later SB Dames 4 gespeeld. Tijdens mijn sportopleiding begon ik ook met het coachen van jeugdteams. Ik vind het fijn om iets voor de club te betekenen. Toen ik geen functie had op de vereniging en mij werd gevraagd of ik vertrouwenscontactpersoon wilde worden, heb ik ja gezegd op deze uitdagende verantwoordelijke rol. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt bij ons op de club. Mocht er iets zijn wat je opvalt, gezien en/of meegemaakt hebt en je wilt daar graag met iemand over praten kun je altijd contact met mij op nemen. Mailen, bellen of whatsapp, wat jij prettig vindt, ik ben er voor je!

mob: 06-28923280 / vertrouwenspersoon@hurricanes.nl