Voor leden

Vrijwilligers

De Hilversum Hurricanes kan niet bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers. Er zijn een hoop mensen achter de schermen betrokken, want vrijwilligerswerk blijft de basis voor het goed functioneren van een vereniging. Het blijkt elk jaar weer dat er meer werk is dan dat er vrijwilligers zijn. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe mensen. Hierom doen wij een beroep op iedereen die een bijdrage kan leveren aan het functioneren van de vereniging. Dat geldt niet alleen voor leden,  maar ook voor ouders van jeugdleden en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.

In de blauwe balk staan de vacatures zichtbaar van vrijwilligersfuncties die wij zo snel als mogelijk weer willen invullen. Zie jij kansen om hier invulling aan te geven? Laat dat dan vooral weten via de bijgevoegde e-mailadressen onderaan de pagina!

Contributie

Voor de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet het team waarin je speelt (met uitzondering van de Beeball en de Peewees). Uitgangspunt is daarbij de leeftijd die het lid aan het eind van het kalenderjaar heeft bereikt. Voor inning van de contributie maakt de vereniging gebruik van ClubCollect. Heb je vragen over de contributie? Neem dan contact op met onze penningmeester. Voor nieuwe leden geldt de instapcontributie. Voor alle leden die al langer dan een seizoen bij ons lid zijn, gelden de onderstaande bedragen.

*Enkel lid bij een van beide sportbonden.
**Dubbel lid bij een van beide sportbonden (bijvoorbeeld softbal- én honkballid).
***Enkel lid bij beide sportbonden (bijvoorbeeld honkbal- én american footballlid).

Gezinskorting: Gezinnen met twee of meer jeugdleden krijgen voor deze jeugdleden 10% korting.

Jeugdsportfonds: Hilversumse kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, kunnen met een bijdrage van het Jeugdsportfonds toch lekker sporten. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente.