Ben jij al Hurricanes sponsor?

Category: Clubnieuws 352

In een periode waarin de overheid steeds meer op verzelfstandiging van (sport)verenigingen aanstuurt is het noodzakelijk om naast de reguliere inkomensstromen van de vereniging te zoeken naar externe inkomsten. Zo zijn er diverse manieren om extra inkomsten te genereren. Één daarvan is (in de ogen van de sponsorcommissie) het mooiste instituut namelijk: sponsoring.

De afgelopen jaren is er voor de Hilversum Hurricanes op het gebied van sponsoring een hoop positief veranderd. Dit is niet alleen zichtbaar op de jaarlijkse financiële begroting, maar dit is ook duidelijk zichtbaar op het veld. Zo hangen er prachtige doeken langs de velden en kregen diverse teams prachtige kleding van hun teamsponsor.

Sinds 2016 zijn er tal van mogelijkheden om onze vereniging (op teamniveau en op clubniveau) op diverse manieren bij te staan. Waar het ene bedrijf kiest voor een financiële ondersteuning, kiest een ander bedrijf voor sponsoring in natura. Voor beide keuzes zijn diverse opties mogelijk. Het leuke van sponsoring is dat niet alleen de vereniging er beter van wordt, de kosten voor het bedrijf zijn ook nog eens aftrekbaar van de belasting!

Ben je lid van de vereniging, ken je of heb je een bedrijf dat interesse heeft om de club verder de toekomst in te helpen?
De sponsorcommissie biedt je graag een gesponsord kopje koffie aan om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Graag willen wij ook onze dank uitspreken naar de huidige sponsoren, dankzij jullie steun zijn diverse mooie doelen gehaald en is de vereniging dichter bij elkaar gekomen.

Met vriendelijke groet,
namens de sponsorcommissie

Jeffrey Vreeken (foto)
René Tuinman

Sponsoring@hurricanes.nl

Related Articles